03282023Вт
Last updateЧет, 28 Юни 2018 5pm

Философски мисли от 61 до 70

61 Време е за нас като хора да започнем да правим някои промени. Да променим начина, по който се храним, да променим начина, по който живеем и нека променим начина, по който се отнасяме един към друг, защото старият начин не действа и от нас зависи да направим това, което трябва да се направи.


62 Ако не изгубиш апетит към хубавите и полезни неща на живота, винаги ще имаш висок дух, добротата и щастието не ще те напуснат, а оптимизмът ще те води към съвършенство и морални победи!


63 Най-истинският и верен приятел на човека - това е интуицията. Тя ти подсказва как да постъпиш, тя ти нашепва по коя пътека да тръгнеш. Достатъчно е само да повярваш, че я притежаваш и тя няма да те подведе.


64 Не гаси 'свещите' на сърцето си, когато Слънцето изгрява. Помни, че си роден, за да бъдеш разумен. Не давай място на безумието.


65 Ако видиш, че грешникът греши, за тебе е дошло време да станеш праведен. Ако видиш светия човек и не разбереш неговата святост, има опасност да "паднеш".


66 Знай, че пътищата на изгряващото слънце и пътищата на залязващото се различават. Пътищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любящия и на мразещия, на мъдрия и на невежия, на човеколюбивия и на насилника също се различават.


67 Пътят на живота за невежия е труден. Пътят на живота за разумния е лек. Разбраното противоречие на едни носи радост, а на други - скръб. Ако скърбиш за това, което си разбрал, не си познал живота. Ако се радваш на това, което си разбрал, си схванал светлите му страни.


68 Не очаквай много от огъня, който всичко изгаря. Не очаквай много от богатството, където всичко се изгубва. Не очаквай много от деня, когато Слънцето залязва. Не съжалявай за това, което помниш. Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя. Не търси доброто, което съблазнява - то не е за тебе. Помни! Ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия, а си пратен да живееш. Ако научиш това, ти ще придобиеш много, а ако не научиш това, още много има да учиш.


69 Мъдреците казват, че три източника имат влеченията на човека: душата, разума и тялото. Влечението на душата поражда приятелството. Влечението на ума поражда уважението. Влечението на тялото поражда желанието. Съединяването на трите влечения ражда любовта.


70 Бъди доволен в недоволството си. Бъди радостен в скръбта си. Бъди весел в непостижението си. Постижението за едного е непостижение за другиго. А непостижението за другиго е постижение за тебе.
  • Нови

  • Най-четени