05252024Съб
Last updateЧет, 28 Юни 2018 5pm

Коза и козар

Е дин козар подкарал козите си към кошарата. Една от козите била изостанала, улисана в някаква сладка паша. Пастирът хвърлил камък по нея и я улучил, като й счупил рога. Започнал да се моли на козата да не го обажда на господаря. А тя му отговорила:


Котка и кокошки

К отка, като чула, че в някакъв чифлик птиците боледували, се предрешила на лекар, взела със себе си и необходимите за професията инструменти и се представила. Изстъпила се тя пред курника и ги заразпитвала как се чувствуват. А те я прекъснали с думите:

Длъжникът атинянин

В Атина един длъжник, когато бил поканен от своя кредитор да си плати дълга, започнал най-напред да моли да му се даде отсрочка, заявявайки, че се намира в затруднение. След като не могъл да го убеди, докарал единствената свиня, която имал, и в присъствието на кредитора я изложил за продан.

Котка и мишки

В една къща имало мишки. Котка някаква разбрала това и отишла там. Започнала да ги лови една по една и да ги яде. А мишките, след като непрекъснато ставали плячка, взели, че се скрили по дупките си и котката не можела вече да ги достига. Разбрала тя, че с някаква хитрост трябва да ги примами. Затова се покачила на една дървена кука, провесила се на нея и се престорила на умряла. Една от мишките надникнала от дупката си и като я съгледала, извикала:

Славей и лястовица

Л ястовицата съветвала славея да отиде като нея да се храни и живее при хората. А той й отговорил:

Котка и петел

Котка сграбила петел, но искала да го изяде под благовиден предлог. Тя започнала да му сипе обвинения, че безпокои хората, като кукурига нощем и не им дава да спят. Той, от своя страна, захванал да се защищава, че прави това за тяхно добро — за да ги разбуди за ежедневния им труд. Ново обвинение му поднесла котката — че е птица, безсрамна по своята природа: сношава се с майка си и със сестрите си. И това той казал, че прави за полза на стопаните си — че след това кокошките им снасят много яйца. Накрая котката извикала:

Славей и сокол

С лавей, кацнал на едно високо дърво, пеел според обичая си. Зърнал го сокол, който търсел храна, спуснал се и го грабнал. Захванал славеят в предсмъртния си час да се моли да го пусне. Изтъквал, че той не достига да запълни стомаха на един сокол; че соколът, когато се нуждае от храна, трябва да се насочва към по-едрите птици. А соколът го прекъснал с думите:

Негърът

Е дин човек си купил негър, като си мислел, че цветът на кожата му се дължи на лошите грижи на предишния собственик.

Простреляният орел

О рел стоял на върха на една скала и дебнел да хване някой заек, но го улучил един стрелец: стрелата пробола тялото му, а крайчето с перцата щръкнало пред очите му. Като ги видяла, птицата казала:


Подкатегории

  • Нови

  • Най-четени